Eğitim ücreti, uygun..

Kurucularımız gibi hayatlarını ve tüm varlıklarını eğitime adayanlar, çocuklarına iyi bir gelecek sunabilmek için her türlü fedakarlıkta bulunan velilerin, bu hayallerini gerçekleştirebilmek için yaşarlar. 
Bu düşünce doğrultusunda belirlenen ücretlerimiz, verdiğimiz eğitimin ve sunduğumuz yüksek standartların daima gerisindedir ve gerisinde olmaya da devam edecektir.

360 Sanal Tur